Projekt Firemní Energetik

 • Jeho hlavním cílem je hledání úspor v odběrném místě
 • Odměna za naše služby je navržena vždy individuálně
 • Je tvořena s vazbou na optimalizaci odběrného místa
 • měsíční paušál na dobu určitou - výše je vždy individuální
 • jednorázová odměna v %  z uspořených finančních prostředků
 • výše % je individuální dle dohody a v závislosti na velikosti úspor

Hlavní výhody pro zákazníka

 • získá ve firmě odborníka - Energetika
 • osobu pověřenou za správu trafostanice ,vypracováním MPP
 • osobu odborně způsobilou řízením činnosti prgr. 8 vyhl. 50/78 i nad 1000 V
 • poradenství v Energetice
 • projekt za velmi přijatelnou cenu, která je přímo úměrná optimalizaci odběrného místa